Dialoogtafels culturele diversiteit zorgen voor bewustwording en inspiratie

Deel dit artikel

De dag voor het Festival Kleurrijk Harderwijk werd aan drie Dialoogtafels gesproken over het thema culturele diversiteit. Vertegenwoordigers van zorg en welzijn, onderwijs en bedrijven die iets doen met toeleiding naar werk waren uitgenodigd voor de bijeenkomst bij Cultuurkust. De middag was georganiseerd in het kader van inclusie en de kracht van een diverse stad. 

Hoe bereik je vanuit je eigen bubbel de groep die je nu niet binnenkrijgt? Dat is de grootste uitdaging voor organisaties en ondernemers. Festival Kleurrijk Harderwijk biedt een podium voor bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen om vanuit ontspanning mensen te ontmoeten die ze normaal in hun bubbel niet tegenkomen. 

De bijeenkomst vond plaats bij Cultuurkust. (foto: Esther Rozeboom)

Uit cijfers uit 2021 blijkt dat 19,4 procent van de inwoners van Harderwijk een migratieachtergrond heeft. Het landelijk gemiddelde is 24,6 procent. In Harderwijk is de Turkse nationaliteit het meest vertegenwoordigd, gevolgd door de Marokkaanse, Poolse en Surinaamse nationaliteit. De grote groep Indisch Molukse Nederlanders wordt niet meegeteld bij het onderzoek. 

De eigen sociale omgeving is van 10 van de 13 deelnemers cultureel gezien niet zo divers. Als voorbeeld wordt een verjaardagsfeest genoemd. Voor acht deelnemers is hun eigen organisatie cultureel gezien een afspiegeling van de maatschappij. Schoolleider Edwin Blok zou wel meer diversiteit in zijn organisatie willen hebben. ,,Zo’n 20 procent van de leerlingen van het Morgen College heeft een migratieachtergrond. Maar dat geldt niet voor de medewerkers. Dat zouden we wel willen, maar we krijgen ze niet. Het zou mijn voorkeur hebben om mensen met een andere achtergrond aan te nemen om de kloof die er soms is met de leerlingen te beslechten.”

HR-ondernemer Maarten van Panhuis ziet dat de drempel voor het MKB lastiger is. Ze voelen de druk om iemand te kiezen met een migratieachtergrond. ,,Er is nog een lange weg te gaan om anders te gaan denken. Bij MPeople heb ik negen medewerkers. De tiende wordt iemand met een migratieachtergrond omdat die dit werk het best kan doen.” Bewustwording is een proces dat met kleine stapjes gaat, is de ervaring van Diana Codfried, ambassadeur cultuursensitief ondernemen. 

Carla Venema, directeur van welzijnsorganisatie Zorgdat zegt dat 20 procent van haar medewerkers een migratieachtergrond heeft. ,,We zijn net zo divers als de Harderwijkse samenleving. Mensen weten dat ook en solliciteren makkelijker op alle functies.”

Dagvoorzitter Dave Ensberg interviewde burgemeester Harm-Jan van Schaik (foto: Esther Rozeboom)

Dagvoorzitter Dave Ensberg, directeur-bestuurder van Jantje Beton, vindt culturele diversiteit een belangrijk onderwerp voor een multiculturele stad als Harderwijk. Hij vraagt burgemeester Harm-Jan van Schaik naar zijn ervaringen. ,,Culturele diversiteit betekent voor mij dat iedereen zichzelf mag zijn in deze stad. Ik zie het als een verrijking voor de stad’’, zegt de burgemeester ,,Voor mijn individuele contacten geldt dat ook: ik ga met verschillende achtergronden om, ze zitten in mijn bubbel. Maar bij verjaardagsvisites is het anders.”

Ensberg stelt dat de kwaliteit van de besluitvorming omhoog gaat bij culturele diversiteit. In Harderwijk constateert hij meer segregatie dan het landelijk gemiddelde. Van Schaik: ,,We leven hier vaak naast elkaar in plaats van met elkaar. Er is wel respect, maar het contact zoeken is van nature niet aanwezig. De ontmoeting zie je bij de voetbalclub weer wel. En ook de jeugd groeit meer met elkaar op. Dat zag ik bij een schoolklas, waar maar vijf van de kinderen Nederlandse ouders hebben. Ook zag ik bij de ontmoetingstafels met jongeren. Men heeft meer gemeen dan men denkt.”

Voor en na de dialoogtafels was er een muzikaal intermezzo op de piano van azc-bewoner Oleg Shevchenko uit Rusland en ‘Piano Olivier’ uit Congo. 

AZC-bewoner Oleg Shevchenko uit Rusland speelde op de piano. (foto: Diana Codfried)

Gespreksleider Agnes van der Sluijs merkt dat je eigen achtergrond invloed heeft op het kijken naar diversiteit in je omgeving. ,,Vragen naar wie je vader of je moeder is of waar je naam vandaan komt biedt opening tot een gesprek.”

Laureen Kinanawa uit Tanzania vindt ontmoeting een wederzijdse verantwoordelijkheid. ,,Dat vraagt om een open houding en interesse tonen in elkaar. Wees vriendelijk en geïnteresseerd. Soms is de behoefte aan verbinding er niet. Ga je dan forceren of is het goed zo?”

Dave Ensberg concludeert dat het voor een leider van een diverse organisatie een uitdaging is om de verschillen te verbinden met elkaar. ,,Je zorgt voor inclusiviteit door iedereen de ruimte te geven om zichzelf te kunnen en te mogen zijn.’’

De dialoogsessies gaven de deelnemers herkenning, bewustwording en inspiratie. Uit de gesprekken aan de tafels is inzicht in je eigen ‘vooroordelen register’ ontstaan, nieuwe contacten zijn gelegd en ondernemers gaan nadenken over werving. Maarten van Panhuis kwam met het idee van een dialoogtafel in de wijk of bij de Bedrijvenkring.

Dialoogtafel met o.a. Thami Zabda, Maarten van Panhuis, Carla Venema en burgemeester Harm-Jan van Schaik. (foto: Diana Codfried)

Op de vraag wat je maandag anders gaat doen reageert de directeur, bestuurder en leider met ‘reflecteren, bewuster werven en het onderwerp diversiteit op die agenda zetten’.

Krachtig Kleurrijk Harderwijk heeft met de Dialoogtafels een zaadje willen planten om te inspireren en de dialoog te voeren over het complexe onderwerp culturele diversiteit. Bij de deelnemers is er een behoefte aan een vervolg. Dit vindt waarschijnlijk in het najaar plaats.

Dagvoorzitter Dave Ensberg (foto: Marco Jansen)


Website door:  Refreshed | Gewoon goede websites