‘Nu meedoen is straks meetellen’

Deel dit artikel

Stichting Leergeld Randmeren zoekt door stijgende kosten ambassadeurs en donateurs

Interpretatie jaarverslag 2023

Als een kind geen goede schoenen heeft om naar school te gaan, niet mee kan doen met een sport, geen computer heeft om deel te nemen aan het onderwijs of met een lege maag naar school moet, is sprake van armoede. Deze kinderen wil stichting Leergeld Randmeren gelijke kansen bieden.

Stichting Leergeld Randmeren is in oktober 2019 gestart en heeft in dat jaar nog 20 kinderen geholpen. In 2020, het eerste volledige jaar, zijn 211 kinderen geholpen die in armoede opgroeien. In 2022 waren dit er 716 en in 2023, het vierde jaar, zijn 947 kinderen geholpen die anders niet mee kunnen doen. Een groei van ruim 32%. Dit aantal is nu stabiel, al wordt ook de komende periode een lichte stijging verwacht.

Stichting Leergeld Randmeren is in vier gemeenten actief: Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde. “Naar schatting leven zo’n 2.100 kinderen in armoede, wij helpen bijna de helft”, aldus bestuurslid uitvoering Rudi Tink.

In Harderwijk, Ermelo en Zeewolde geldt 120% van de bijstand als ondergrens; dit is in Putten voor 2024 verhoogd naar 130% van de bijstandsnorm. De stichting prijst de betrokkenheid van de gemeenten – ‘Ze doen echt hun best om hun sociale gezicht te tonen’ – en is de gemeenten dan ook dankbaar voor de subsidie die jaarlijks wordt verstrekt.

Subsidies en donaties

Stichting Leergeld Randmeren is als één van de 112 lokale stichtingen onderdeel van de vereniging Leergeld. Deze landelijke partij krijgt subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die onder de lokale stichtingen wordt verdeeld. De gemeentelijke subsidies van Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde bedragen 60% van de begroting. Het restant moet gehaald worden uit de markt. De stichting heeft contacten met alle charitatieve instellingen in de regio en bijvoorbeeld een afspraak voor drie jaar met de Lionsclub in Harderwijk. Particulieren kunnen een vijfjarige schenkingsovereenkomst afsluiten met de ANBI-stichting, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Regelmatig worden goederen in natura verstrekt, zoals laptops of kleding. Of iemand doneert de opbrengst van zijn of haar verjaardag. Voorzitter Laurens de Kleine: “We willen ons de komende tijd hard inspannen voor deze 40%, door ambassadeurschappen af te sluiten en donateurs te werven.”

Naamsbekendheid en geld uit de markt

Het aantal kinderen in armoede groeit en om hen ook in de toekomst te kunnen helpen moet Leergeld Randmeren meer geld uit de markt halen. De stichting is op zoek naar ambassadeurs en donateurs. Momenteel wordt er door Landstede MBO een onderzoek uitgevoerd naar de naamsbekendheid van Leergeld Randmeren. De Kleine: “We beogen laagdrempelig te zijn, maar het bereiken van kinderen kan nog beter. We gaan in 2024 over de 1.000 kinderen heen, maar het aantal kinderen in armoede is nog veel groter. Hun ouders of de leerkrachten op school moeten ons zien te vinden.”

Structureel geld uit de markt halen is lastig, weet penningmeester Marjon van Elderen.  “We hebben vorig jaar veel eenmalige giften ontvangen, bijvoorbeeld van de Haringparty, van de kerken (hervormde diaconie Putten), de Rabobanken in onze regio, het Nieuwe Land en de Lions. Maar ook van particulieren, waaronder een grote donatie van iemand die niet nader genoemd wil worden. Maar naarmate je meer afhankelijk wordt van deze eenmalige giften, wordt het spannend omdat je meestal maar één jaar zo’n bijdrage ontvangt. Je moet dan elk jaar nieuwe donateurs zien te werven.”

Van Elderen doelt op het tekort van bijna 27.000 euro dat in 2023 werd genoteerd, door de groei van het aantal kinderen waar geld aan is uit gegeven. Gelukkig is dit vorig jaar gecompenseerd door een eenmalige nabetaling vanuit de subsidie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het project ‘Meer dan meedoen’. Deze landelijke subsidie was niet helemaal opgebruikt door de andere leergeldstichtingen.

Ambassadeurs

In 2022 was Angelo van Klink de fysiotherapeut de eerste ambassadeur. Aan de Hogeweg 4 verhuurt hij tegen lage vergoeding een ruimte aan Leergeld Randmeren, die gebruikt wordt voor vergaderingen en elke woensdag- en vrijdagmiddag bezet is door Marjon van Elderen en Rudi Tink. Daar is voor de woensdagmiddag wel dringend versterking nodig voor allerlei administratieve diensten. Deze ruimte huurt Leergeld nu een jaar. In 2023 is Serve it ambassadeur geworden en biedt ondersteuning in ICT-diensten.

In 2022 was Angelo van Klink de fysiotherapeut de eerste ambassadeur.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen namelijk het grootste kapitaal van de stichting, momenteel zijn dit er 25. Intermediairs gaan na een aanvraag van een gezin naar de mensen thuis voor een intake en inventariseren de situatie. Zij zien soms schrijnende situaties: geen bed om op te slapen, zonder goede schoenen of zonder eten naar school gaan of geen bureau hebben om aan te werken. Hoewel het kindgebonden budget dit jaar is verhoogd, zijn arme gezinnen hiermee nog niet uit de financiële zorgen. Coördinatoren doen de beoordeling. Van Elderen: “Een succes uit Ermelo, maar ook in Harderwijk, was een gezin dat voorheen geholpen werd, maar nu in de positie is om zelf een donatie te doen. Een mooi voorbeeld van het effect van een investering.”

Alles in natura

Leergeld Randmeren wil maatwerk leveren, zodat kinderen in staat zijn goed te kunnen leren. De Kleine: “We geven geen geld weg, alles is in natura. Fietsen (275 in 2023) en laptops (64 in 2023) vormen de hoofmoot, ook worden geregeld kleding en meubels verstrekt en cadeaukaarten voor sportkleding en andere kleine aankopen die van belang zijn. Grote uitgaven aangevuld door Kinderhulp (zoals bij zwemlessen in Putten).”

De stichting verwerkt aanvragen en draagt kinderen aan voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Deelnemen aan een sportclubje of culturele vorming (muziek) hoort bij opgroeien om te ontdekken wie je bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. ‘Nu meedoen is straks meetellen.’

Laurens de Kleine en Marjon van Elderen in het kantoor van de stichting aan de Hogeweg 4.


Bron:

https://www.harderwijkercourant.nl/lokaal/maatschappelijk/1018810/leergeld-randmeren-helpt-jaarlijks-duizend-kinderen-in-armoed

Website door:  Refreshed | Gewoon goede websites