De Arendshorst heropend

Deel dit artikel

‘Een rijke leeromgeving bieden’

ERMELO – Op feestelijke wijze is woensdag 11 januari basisschool De Arendshorst in Ermelo-West heropend. De nieuwe burgemeester van Ermelo, Hans van Daalen, is samen met wethouder Sarath Hamstra uitgenodigd om het nieuwe logo te onthullen. Onder het zwarte doek zien de kinderen een gekleurde veer. „Dit staat symbool voor dat iedereen bij ons welkom is. Ongeacht hoe je er uit ziet, waar je goed in bent en wat je moeilijk vindt”, vertelt schooldirecteur Sandra Doppenberg.

Het is de eerste school die de nieuwe burgemeester bezoekt. Hij krijgt net als de kinderen een rugtas met daarop het nieuwe logo. „Het is fantastisch dat kinderen hier wat leren van de wereld, elkaar ontmoeten en samen spelen, dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. Ik feliciteer jullie dan ook met dit mooie moment.”

De opening wordt opgeluisterd door de komst van valkeniers van de Roofvogelhoeve. Zij hebben een grote zeearend bij zich. In de gymzaal geven ze een demonstratie met kleinere roofvogels, waaronder een valk en een Amerikaanse torenvalk. De kinderen en hun ouders zien hoe de vogels heen en weer vliegen, van de ene na de andere trainer, terwijl ze informatie krijgen. Zo kan een slechtvalk een snelheid van 360 kilometer per uur halen.

Nieuwe schoolvisie

Het sluit aan bij de rijke schooldag die De Arendshorst wil bieden in een omgeving die uitdaagt tot leren, door te ervaren, beleven en ontdekken, vertelt Sandra Doppenberg uit Hoevelaken. Ze heeft 19 jaar voor de klas gestaan in haar woonplaats en is voor het tweede jaar directeur van De Arendshorst, die een interne make-over heeft gekregen. „We hadden al een mooi modern gebouw uit 2014, maar de ruimtes werden nog niet optimaal benut. We zijn de afgelopen tijd druk geweest met een nieuwe inrichting van de school en een andere manier van werken: uitdagender en realistischer. We hebben afgelopen voorjaar buiten een waterbaan gekregen, er is een speelhuis voor de kleuters en in de gangen hebben we leerpleinen ingericht. De gedachte erachter is dat we meer aan talentontwikkeling willen doen door kinderen zelfstandig te maken en meer te laten samenwerken. Het proces naar het eindproduct toe wordt veel belangrijker.”

Het nieuwe logo van De Arendshorst werd onthuld door Hans van Daalen en wethouder Sarath Hamstra. Links directeur Sandra Doppenberg. foto: Marco Jansen

In de ochtend worden basisvakken rekenen, spelling, taal en lezen klassikaal gegeven. Kinderen werken in groepen op papier en op de laptop. In de middag gaan ze op de leerpleinen aan de slag. „Dan hebben we een vrijer programma en doen we ook wereldoriëntatie. Kinderen gaan op onderzoek uit en met onderzoeksvragen aan de slag. Ze gaan bijvoorbeeld een echte zonnebloem ontleden of een vulkaan bouwen van papier maché, zand en water in plaats dat ze er alleen over lezen in het biologieboek en het aardrijkskundeboek. De kleuters zitten niet alleen meer op de fiets of het karretje op het schoolplein, maar bouwen bij de waterbaan dammetjes of graven geultjes.”

Burgemeester Hans van Daalen ontving een tas met het nieuwe logo.

Ontdekken, ervaren en beleven komt ook terug in de sociaal emotionele methode waarbij kinderen goed gedrag aangeleerd krijgen. „Ze doen sport en spel om te ervaren wat je gedrag met een ander doet en spelen een rollenspel, in plaats dat het kringgesprek over goed gedrag gaat.”

Van de leerkrachten wordt ook een andere rol gevraagd. „De kleuters worden meer losgelaten; ze kunnen op de gang spelen zonder dat de leerkracht er oog voor heeft. De leerkracht krijgt vanaf groep 3 een meer coachende rol als groepjes met onderzoeksvragen bezig zijn. Ze stellen prikkelende vragen om tot nadenken te komen.”

De school telt 70 kinderen en wil niet te groot worden. In het schoolteam hebben wel enkele wisselingen plaatsgevonden; er is een groep nieuwe leerkrachten aan het werk. „We streven er naar het dorpse karakter te behouden, we willen een warm nest zijn. Je moet je vertrouwd en veilig voelen om tot leren te komen. We willen de kinderen zoveel bagage meegeven dat ze goed kunnen uitvliegen naar de VO-scholen.”

Zwaluwstraat 1
3853 CA Ermelo
Tel: 0341-551478
www.obsarendshorst.nl

 OBS “Arendshorst”


Bron:

https://www.ermelosweekblad.nl/lokaal/onderwijs/892502/de-arendshorst-heropend-burgemeester-van-daalen-onthult-logo-en

Website door:  Refreshed | Gewoon goede websites