Klantreis voor passend werk

Deel dit artikel

HARDERWIJK – Elke statushouder die in Harderwijk komt wonen volgt de route van inburgeren. Voor Harderwijk is er een voltijdroute van tweemaal 20 weken en een deeltijdroute die drie jaar kan duren. Wethouder Sociaal Domein Gert Jan van Noort wil het proces van inburgeren versnellen. “Wij voltooien het liefst in 40 weken de klantreis voor passend werk. Het liefst zien wij dat statushouders zoveel mogelijk voltijd bezig zijn met taal en vaardigheden aanleren. Dat faciliteren wij door hierin extra te investeren.’’

De klantreis is een traject dat vaak al begint in het azc. Als wij weten dat asielzoekers hier in de regio geplaatst gaan worden, proberen wij met hen in contact te komen. Mogen zij in Harderwijk blijven, dan gaan wij met hen aan de slag’’, aldus wethouder Van Noort.

Fouzia Belgharbi, klantmanager statushouders voor Harderwijk, begeleidt de uitvoering van de klantreis namens Meerinzicht Sociaal (de uitvoeringsorganisatie sociaal domein voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde). Meerinzicht levert maatwerk aan de inwoners en de klantreis is een voltijd- of deeltijdtraject voor statushouders.

Eind 2018 is een pilot gestart met een aantal deelnemers die de voltijdroute begonnen. Momenteel volgen 300 statushouders een individueel traject. Belgharbi: “Ik heb de statushouders van Harderwijk in mijn klantenbestand en vanuit Harderwijk begeleid ik de nieuwe instroom. Als iemand in het azc komt, krijg ik een mail met het klantprofiel van deze persoon. Ik ga op bezoek voor een kennismakingsgesprek. Zo ziet de klant vanaf de eerste dag dat ik het aanspreekpunt ben namens de gemeente. Die herkenning geeft een vertrouwd gevoel.’’

Taalles

De statushouders spreken vaak nog geen Nederlands, dus is er meestal een tolk aanwezig. Door middel van de routekaart geeft Belgharbi de route aan die statushouders volgen. “De eerste stap van meedoen is het (aan)leren van de taal. We nemen een taaltoets af om te kijken op welk niveau iemand zit. Er zijn diverse taalaanbieders, waaronder ROC Landstede, Toptaal, Taalschool Veluwe en Twintaal. Afhankelijk van het taalniveau zoeken we de taalaanbieder die het beste past. Statushouders mogen volgens de huidige wet zelf kiezen waar ze hun inburgeringslessen volgen, maar vaak volgen ze ons advies en meldt Vluchtelingenwerk hen aan voor de taallessen.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Bram van de Biezen – Harderwijk Magazine

De volgende stap is een afspraak in het Participatiehuis voor Competensys. Hierbij vullen de statushouders een uitgebreide vragenlijst in waaruit kwaliteiten en vaardigheden blijken. De rapportage geeft Belgharbi een volledig beeld van wat mensen in hun land van herkomst hebben gedaan, wat ze goed kunnen en waar ze moeite mee hebben. “Daarna plan ik een huisbezoek in bij deze mensen en ga ik de taaltoets bespreken.”

Bij dit huisbezoek betrekt zij de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. “Zij regelen allerlei zaken die je voor het dagelijks levensonderhoud nodig hebt, van verzekeringen tot kinderopvang. Dat moet vanaf het begin goed geregeld zijn.’’

Doelen opstellen

Voordat Belgharbi een ondersteuningsplan gaat opstellen is er een diagnosegesprek op het stadhuis. Samen met de tolk worden allerlei vragen gesteld over het beroep in het land van herkomst, kinderen, ouders, gezondheid, hulpvragen. “Er worden heel veel vragen gesteld om een volledig beeld te krijgen. Als bij een gezin met kleine kinderen wordt ingezet op een voltijdroute voor beide ouders, moeten we ook kijken naar kinderopvang. Het gaat om maatwerk leveren.’’

In alle gevallen blijft Meerinzicht de regie houden. “Wij stellen tijdens het gesprek doelen op waar we de komende weken en maanden of zelfs jaren (in geval van deeltijdroute) aan gaan werken. Na scholing (taalles en inburgering) gaan statushouders verplicht het traject in richting studie of werk.’’

Meerinzicht schakelt job taalcoaches van Intervens in om de statushouders competenties en vaardigheden aan te leren, zoals het maken van een sollicitatiebrief, een presentatie of het omgaan (met) collega’s. Van Noort: “Er zijn ook statushouders die heel goed weten wat ze willen en deze stap over kunnen slaan. Werkgevers zien die potentiële arbeidskrachten graag komen.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Bram van de Biezen – Harderwijk Magazine

Inburgeren werkt

’Inburgeren werkt’ is een nieuw platform waar bedrijven zich kunnen aanmelden. Belgharbi: “Werkgevers weten ons inmiddels te vinden en willen aansluiten. Zij willen graag statushouders in een voltijdstraject op de werkvloer hebben. Werkgevers die interesse hebben, kunnen zich altijd aanmelden bij Meerinzicht of bij de gemeente. Wij willen zoveel mogelijk verscheidenheid: onder meer zorg, bouw, techniek en horeca. Dat geeft klanten de kans om werkervaring op te doen bij bedrijven. Intervens levert de job taalcoaches die intensief contact hebben met de klanten in het bedrijf. Ook hier geldt maatwerk.’’

Na de tweede periode van 20 weken wordt tijdens een evaluatiemoment in het Participatiehuis bepaald welke kant de klant op gaat: werk of school. Het gesprek vindt plaats met Intervens, de taalaanbieder en de klantmanager als regiehouder. Van Noort: “Dan hoop je dat ze zelfstandig zijn en een studie (via DUO) gaan volgen of zelfstandig gaan werken en een salaris krijgen. Dan kunnen wij hen los laten.’’

De nadruk ligt voor Belgharbi niet op de uitstroom. “Omdat je de klanten vanaf het begin goed kent, blijf je altijd in beeld en weten zij jou te vinden. We bieden ook nazorg en ik blijf het aanspreekpunt.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Fouzia Belgharbi, klantmanager statushouders Harderwijk, Gert Jan van Noort, wethouder, Abdalla Helal, deelnemer voltijdroute B1/B2 Foto: Bram van de Biezen – Harderwijk Magazine

Voorloper

Landelijk gezien wil minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat de regie voor de uitvoering van de Inburgeringswet bij de gemeenten ligt. Wethouder Van Noort vindt dat Harderwijk hierin voorop loopt. “Als gemeente investeren wij extra, zodat statushouders meer lessen kunnen volgen. Zij gaan 20 weken 3 a 4 dagen per week voltijds aan de slag met taalvaardigheden leren, de stad en de Nederlandse cultuur leren kennen. Van Noort ziet dat de aanpak werkt. “De voltijdroute volgen is wat wij graag willen. Je neemt zoveel op en leert veel sneller. Klanten die geen woord Nederlands spraken, konden drie maanden later iets vertellen over zichzelf. Dat is een prachtige prestatie. Als gemeente investeren wij extra om hen te laten integreren, participeren, een studie te doen of naar werk te begeleiden. Ze zijn in groepjes van acht tot tien deelnemers de hele dag aan de slag. Het mooiste is als zij op de werkvloer samen de taal leren en opgeleid worden. Binnen drie jaar moet je ingeburgerd zijn en gemeenten moeten daar zelf een plan voor maken. Als Harderwijk zijn wij met de klantreis een voorloper daarin. Die kan nu nog in drie jaar voltooid worden, wij willen dat proces versnellen. Nu bij statushouders en in de toekomst bij alle inwoners die onder de Participatiewet vallen. Zodat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen in de samenleving.’’

Artikel verschenen in Harderwijk Magazine september 2019.

 


Bron:

www.harderwijkmagazine.nl

Website door:  Refreshed | Gewoon goede websites