Steunfonds helpt ondernemers om te overleven

Deel dit artikel

Het Steunfonds Ondernemers Ermelo Harderwijk (SOEH) helpt zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. De stichting is opgericht door de Lions Harderwijk en de Rotary. Hugo Beijer (voorzitter), Gerard van Maanen (penningmeester) en Eef Wemes (secretaris) vormen het bestuur. De stichting heeft in de eerste maanden ruim 45.000 euro aan donaties opgehaald.

 

Initiatiefnemer Hugo Beijer, eigenaar van pr-bureau 3c Media en mede-eigenaar van Fealter, vernam in de eerste weken van de corona-uitbraak dat zelfstandigen in zwaar weer kwamen. De Harderwijker (57) bedacht een idee om deze ondernemers te helpen en besprak dit binnen de Lionsclub. Nadat hier positief op was gereageerd, vond Beijer ook draagvlak bij de Rotary. Gerard van Maanen uit Hierden heeft een assurantiekantoor en was vanuit de Rotary bereid om mee te doen. De serviceclubs stortten ieder 5.000 euro als beginkapitaal.

Hugo Beijer en Gerard van Maanen willen met Stichting SOEH ondernemers in nood helpen. Foto’s: Bram van de Biezen   

“Daarna zijn we op zoek gegaan naar drie personen die anoniem de aanvragen toetsen. We hebben twee mensen uit de financiële wereld gevonden en iemand uit het sociaal domein. De belangrijkste criteria zijn: ondernemen en wonen in Harderwijk of Ermelo, een inschrijving bij de KvK, in de basis geen recht hebben op financiële steun van de overheid in welke vorm dan ook, duidelijk aan kunnen tonen dat de financiële crisis veroorzaakt is door corona en dat de eigen middelen niet toereikend zijn om dit te overbruggen. Er wordt gekeken naar het vermogen, welk ondernemersrisico de aanvrager zelf kan dragen en welke klappen hij kan opvangen. Er waren ook een aantal aanvragen die niet in aanmerking kwamen voor steun van deze stichting.”

 

Enthousiasme

Beijer zag veel enthousiasme in de omgeving voor het burgerinitiatief en heeft ook BNR (Business News Radio) opgezocht om zijn verhaal te doen. Ook diverse Facebook campagnes deden hun werk. Beijer: “Nadat we ’s ochtends op de landelijke radio zijn geweest, werden we door serviceclubs in Flevoland en Noord-Holland gebeld, die advies vroegen voor hun eigen regio.”

Los van de bevolking die wordt opgeroepen, heeft stichting SOEH gekeken naar andere potentiële partijen. “We hebben contact gezocht met het Rabobank Stimuleringsfonds, dat een substantiële bijdrage heeft gedaan. De stichting Haringparty van de JONH heeft ons als goed doel uitgekozen en ook de gemeente Harderwijk heeft een donatie gedaan. Van particulieren kregen we donaties van 2,50 tot 500 euro en er is door een particulier zelfs een gift van 1.000 euro gedaan. We hebben sinds begin juli ook de ANBI status met terugwerkende kracht, wat betekent dat alle giften van particulieren fiscaal aftrekbaar zijn.”

Hugo Beijer zag veel enthousiasme in de omgeving voor het burgerinitiatief en heeft ook BNR (Business News Radio) opgezocht om zijn verhaal te doen.

Gift

Wat SOEH bijzonder maakt is de stichting ondernemers wil helpen met een gift. Gerard van Maanen: “Wij zeiden tegen elkaar dat we in eerste aanleg al bij zouden zijn als we vijf mensen kunnen helpen. En tot half juli hebben we inderdaad vijf ondernemers kunnen helpen met een gift van 2.000 euro. Dat is ook de hoogte van de schenkingsvrijstelling. Hiermee helpen we bedrijven een bepaalde periode door te komen. De mensen die tussen de wal en het schip vallen, omdat ze niet aan overheidscriteria kunnen voldoen, zijn over het algemeen zzp’ers. Zij hebben contactberoepen, zijn toeleverancier voor horeca of evenementen of werken in de culturele sector. Deze ondernemers lagen 2-3 maanden helemaal stil omdat ze pas 1 juni of nog later mochten opstarten. Wij konden voor die periode hun vaste lasten dekken, anders waren drie van de vijf mogelijk uit huis gezet. Eén van de eerste aanvragen voldeed niet aan het urencriterium van de overheid door ziekte en was dubbel getroffen.”

Gerard van Maanen (Rotary): ,,We helpen bedrijven een bepaalde periode door te komen.”

Privacy

De stichting kan nog steeds aanvragen toetsen. Beijer en Van Maanen verwachten dat ook in het najaar nog voldoende ondernemers in problemen zullen komen. Van Maanen begrijpt dat niet iedereen zomaar zijn financiële achtergrond prijsgeeft, maar verzekert dat de stichting discreet omgaat met de informatie. “De drempel kan hoog zijn, maar we moedigen mensen aan om de schroom achter zich te laten. We waarborgen de privacy: de onafhankelijke beoordelaars hebben een beroepseed afgelegd en zijn gewend om met vertrouwelijke stukken om te gaan.”

Beijer: “De potten met geld zijn eindig en de overheid heeft daarvoor veel geld moeten lenen. Het is zeer de vraag hoe het overheidsbeleid voor het derde en vierde kwartaal gaat worden. Een institutie als de belastingdienst heeft wel versoepeling aangekondigd en uitstel verleend en betalingsregelingen voor de meeste heffingen. Maar we verwachten dat de ellende eigenlijk nog moet beginnen. In beginsel is onze gift eenmalig, wat niet wil zeggen dat ondernemers na een aanvraag niet terug mogen komen. Nieuwe of herhaalde aanvragen worden op merites beoordeeld en zo wordt gekeken wat de urgentie is. Er zijn nog liquide middelen om dat te kunnen doen, maar uiteraard blijven donaties vanuit de bevolking welkom.”

Op de website www.soeh.nl zit een doneerknop en ook is via de site het aanvraagformulier te downloaden.

 

Stichting Steunfonds Ondernemers Ermelo Harderwijk

Postbus 1078

3840 BB Harderwijk

www.soeh.nl

info@soeh.nl

 


Bron:

http://harderwijkmagazine.nl/

Website door:  Refreshed | Gewoon goede websites