Burger Weeshuis beter zichtbaar

Deel dit artikel

60.000 euro verdeeld over 14 lokale doelen

HARDERWIJK – Ook in 2022 heeft het Burger Weeshuis maatschappelijke, culturele en sociale doelen in Harderwijk en Hierden financieel ondersteund. De subsidiecommissie kijkt hiervoor naar begrotingen, jaarrekeningen en een projectplan. Belangrijkste criterium is dat het initiatief uit Harderwijk of Hierden komt of daar plaatsvindt.

Het regentencollege van het Burger Weeshuis bestaat uit zeven regenten, die één keer in de maand vergaderen in de regentenkamer van het Burger Weeshuis aan het Kerkplein. De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het goed beheren van de woningen, kantoorpanden en (landbouw)percelen. De inkomsten worden gegenereerd uit de verhuur aan bedrijven en particulieren, de pachtgelden en de jachtgelden. De subsidiecommissie geeft advies aan het regentencollege over de verdeling van de gelden.

Willemijn Hop (38) maakt al sinds haar 25ste deel uit van de subsidiecommissie. Zij is de op een na langst zittende regent. “Ik was veruit de jongste toen ik destijds benaderd werd door toenmalig voorzitter Johan de Groot, oud-burgemeester van Harderwijk. Ik werd gevraagd om vanuit een jeugdiger blik mee te doen. Ik ben goed ingevoerd in het kerk- en verenigingsleven in Hierden – ik ben voorzitter van muziekvereniging Kunst na Arbeid – maar er ging een wereld voor mij open toen ik zag welke mooie initiatieven nog meer ontplooid worden binnen de gemeente Harderwijk. Zo leerde ik begrotingen en jaarrekeningen interpreteren en een oordeel vormen of we al dan niet een bijdrage leveren. Door inzicht in hun financiële situatie en wat ze zelf aan inkomsten genereren om iets te realiseren maak je een afweging.”

Dit jaar heeft o.a. stichting Nel’s Kledingservice een bijdrage gekregen waarvan stellingen zijn aangeschaft. Dit is voor Willemijn een mooi voorbeeld van een wat kleiner initiatief dat zich inzet voor mensen die van weinig rond moeten komen. “Ze moeten een paar euro betalen voor kleding en dat doet meer met de eigenwaarde van mensen, dan wanneer ze het gratis zouden krijgen.”

De Mess heeft geld gehad om licht- en geluidsapparatuur te bekostigen. Voorzitter regentencollege Jan ter Steeg: “Elke organisatie moet verantwoording aan ons afleggen waar ze het geld aan besteden. Graag komen we bij de opening en/of ingebruikname kijken. Zo zijn wij bij het jazz evenement geweest om de ingebruikname te horen en te zien.” Ook het Kleurrijk Festival van Zorgdat kreeg een eenmalige subsidie.

Het Armoedefonds heeft middelen ontvangen voor aanschaf van schoolpassen. “Met dit pasje kunnen brugklassers uit gezinnen die bij de Voedselbank zijn aangesloten voor 50 euro schoolspullen halen bij een lokale winkel, zoals de Bruna. Het is een landelijke stichting, met een Harderwijks doel.”

De regenten mogen zelf ieder 250 euro weggeven zonder dat hier verantwoording voor nodig is. Willemijn heeft haken voor ouderen gekozen onder de noemer ‘Heel Hierden haakt en breit’. “Zij kochten van geld bolletjes wol om kleding te maken voor Gambia. Zo’n bijdrage motiveert de vrijwilligers dan ook.”

Willemijn neemt op 1 mei na 13 jaar afscheid van het regentencollege. “De laatste jaren zijn we van koers gewijzigd en zijn beter zichtbaar. Zo wordt met de raamillustraties en qr-codes van de regentenkamer over onze geschiedenis verwezen naar het Stadsmuseum. We werken goed samen met de Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Zorgdat en Jeugdfonds Sport & Cultuur, om zo door maatwerk mensen te helpen.”

Jan ter Steeg en Willemijn Hop, regenten van het Burger Weeshuis. “De laatste jaren zijn we beter zichtbaar.”


Bron:

https://www.harderwijkercourant.nl/lokaal/maatschappelijk/912423/burger-weeshuis-heeft-vorig-jaar-14-lokale-doelen-ondersteund

Website door:  Refreshed | Gewoon goede websites