Zomerschool voor een goede start

Deel dit artikel

Samenwerking Leergeld Randmeren en JAM

HARDERWIJK – Voor het tweede jaar faciliteert Stichting Leergeld Randmeren een Zomerschool voor kinderen uit arme gezinnen met een achterstand in het basisonderwijs. Zij kunnen zo het nieuwe schooljaar goed beginnen. JAM Harderwijk begeleidt de kinderen uit Harderwijk en Ermelo.

Stichting Leergeld Randmeren zet zich in voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen waar minder geld is (maximaal 120 procent van de bijstandsnorm). De Zomerschool is voor kinderen uit groep 3 tot en met 8. De inkomenstoets doen de coördinatoren van Leergeld Randmeren, Hetty Vermeer en Bernice Schut. Door corona hadden veel kinderen een achterstand. Door de goede ervaringen met JAM – er was een hoge tevredenheid en de kinderen zijn vorig jaar goed bijgespijkerd – krijgt de Zomerschool een vervolg. Het initiatief wordt gefinancierd door particuliere sponsoren van Leergeld Randmeren om aandacht en begeleiding zo toegankelijk mogelijk te maken. „Het was vorig jaar een zeer geslaagd project. Uit evaluaties blijkt dat kinderen vooruitgang hebben geboekt. Door dit succes hopen we op nog meer kinderen. Vraag er eens naar op school of deel informatie als u kinderen kent die ervoor in aanmerking komen’’, aldus Hetty Vermeer.

Vorig jaar hebben 28 kinderen uit Harderwijk en Ermelo de Zomerschool gevolgd; dit jaar is er ruimte voor 40 tot 50 kinderen uit Harderwijk en 20 kinderen uit Ermelo. De Zomerschool start vanaf 18 juli op de locatie van JAM Harderwijk aan de Laan 1940-1945 1. Het programma is gedurende vijf weken een ochtend van 9.00-12.00 uur. Astrid de Bruin (JAM): „Na de inloop gaan de kinderen lezen en krijgen ze taal, spelling en sociaal emotionele begeleiding. Dat is een weerbaarheidstraining in spelvorm gericht op het aanleren van meer zelfvertrouwen.’’

Leergeld Randmeren wil deze kinderen ook andere vormen van educatie bieden op gebied van lezen, cultuur en muziek. De stichting is hiervoor nog in gesprek met organisaties.

Begin van het jaar is er overleg geweest met het bestuur van de VCO-scholen en in mei met Annelies Koning, de bovenschoolse intern begeleider (IB’er) van VCO, Proo, katholiek onderwijs en Al Islaa. Hierdoor zijn alle basisscholen (regulier, speciaal onderwijs en azc-school De Vlieger) op de hoogte gesteld van het initiatief. De ouders worden door de leerkrachten geïnformeerd. Kinderen kunnen worden aangemeld bij JAM voor deze kosteloze ondersteuning.

Bernice Schut, Astrid de Bruin en Hetty Vermeer op de locatie bij JAM Harderwijk. ,,Doel is aandacht en begeleiding zo toegankelijk mogelijk maken.”

De Bruin: „Er vinden intakegesprekken plaats zodat we goed weten waar kinderen staan. We maken een leerplan op maat. We werken in kleine groepen van 3 tot 6 leerlingen die op hetzelfde niveau zitten. We gebruiken de lesmethodes uit het onderwijs en veel begeleiders van JAM zijn bevoegd docent. We bewaken de voortgang en wekelijks ontvangen de ouders een verslag per mail. We schrijven een eindverslag voor de scholen. We nodigen ouders ook uit om eens te komen kijken op de locatie.’’ De Bruin coördineert de eerste twee weken de organisatie; daarna neemt Jantine van Hunenstijn het over. „Vorig jaar heb ik als heel positief en fijn ervaren. Bijzonder dat kindjes kwamen aanfietsen, hard aan de slag gingen en toch wel wilden leren in de vakantie. Dat geeft een warm gevoel.’’

harderwijk@leergeldrandmeren.nl

info@jamharderwijk.nl


Website door:  Refreshed | Gewoon goede websites