Involving Consultancy meet vitaliteit organisaties

Deel dit artikel

‘Bedrijfscontinuïteit door gezonde en gelukkige medewerker’

Na een lange periode in loondienst is Marco Pos (53) uit Harderwijk in december 2022 voor zichzelf begonnen als zelfstandig specialist op het gebied van organisaties, sociale zekerheid, inkomensverzekeringen en gezondheid van mensen. Met Involving Consultancy wil hij als betrokken adviseur organisaties helpen op gebied van vitaliteit en bedrijfscontinuïteit vanuit het oogpunt van werkgever en/of de medewerker. “Ik geloof dat een gezonde organisatie met gelukkige medewerkers bedrijfscontinuïteit geeft en help graag organisaties en hun mensen gelukkig en gezond te krijgen en te houden.”

Marco Pos: “Ik geloof dat een gezonde organisatie met gelukkige medewerkers bedrijfscontinuïteit geeft.” Foto: Glinster Fotografie

Achtergrond en ervaring

Marco Pos heeft zich in meer dan 30 jaar ontwikkeld tot specialist op gebied van sociale zekerheid, inkomensverzekeringen en gezondheid van mensen. Hij was o.a. in dienst bij ABN Amro verzekeringen, Nedasco, Flexcom4 en Incomfort. Als manager sociale zekerheid was hij eindverantwoordelijk voor een afdeling verzekeringen, arbodienst en register casemanagement partij en directeur/beleidsbepaler van een nieuw volmachtbedrijf.

Voor zijn titels heeft hij diverse opleidingen gevolgd: de bedrijfskundige MBA (master of business administration), hij is register casemanager, gericht op het dossier van een zieke medewerker en op organisatieniveau – hoe ga je om met beleid en strategie op dit gebied. Als gevolmachtigd agent mag hij namens verzekeraars inkomensverzekeringen afsluiten en administratie voeren. Momenteel volgt hij de opleiding Radi – register adviseur duurzame inzetbaarheid. “Dit betreft de gezondheid van medewerkers en ik heb gekozen voor de richting amplitie, dit gaat over werkgeluk en bevlogenheid.”

Als specialist op gebied van sociale zekerheid, inkomensverzekeringen en gezondheid van mensen weet Marco Pos de weg door het verzuimdoolhof.

Marco Pos kan ingehuurd worden voor strategische opdrachten op gebied van ziekte, verzuim, beleid of strategie. Zo wordt hij gevraagd door verzekeraars om strategische projecten van een aantal maanden uit te voeren. Ook bedrijven wil hij graag helpen. “Ik vraag je als werkgever waar je wakker van ligt en wat het DNA van je bedrijf is. Sommige bedrijven kennen om verschillende redenen hun eigen identiteit niet meer. Ik geloof dat authentieke bedrijven toekomstbestendig zijn.” 

Marco Pos: “Ik geloof dat authentieke bedrijven toekomstbestendig zijn.” foto: Glinster Fotografie

Involving scan

Hiervoor heeft hij de Involving scan ontwikkeld. “Ik wil de werkgever helpen omdat de Nederlandse wetgeving op gebied van mens en organisatie veel te complex is geworden. Ik treed op als regisseur om te kijken hoe het nu gaat en waar het bedrijf staat. De scan heeft een aantal deelgebieden en zo geef ik een analyse op mens en organisatie. Ik interview medewerkers en stel vragen aan directie, HR, staf en de afdeling financiën. Met de kleuren groen, oranje en rood geef ik aan hoe het bedrijf per deelgebied scoort ten opzichte van de benchmark (vergelijkend onderzoek met andere organisaties). Als ziekteverzuim 8% is en het gemiddelde is 6%, dan kost dat minimaal 2% van jouw loonsom extra. Je hebt naast die directe kosten van 2% namelijk ook nog te maken met indirecte kosten, zoals vervangingskosten.”

Marco Pos: “Ik treed op als regisseur en geef een analyse op mens en organisatie.” Foto: Glinster Fotografie

De scan bestaat uit vier dimensies op organisatorisch niveau: Vitaliteit (ziekteverzuim/uitval, (fysieke) werkdruk, burn-out), Bekwaam (opleidingsniveau versus eisen organisatie), Wendbaarheid (verloop en promotie of loopbaanadvies) en Veerkracht (omzetratio, trots, bevlogen en energie). Naast deze vier dimensies geeft de scan een uitgebreide analyse volgens het McKinsey 7S model. 

De Involving Scan is een uitgebreide en complete scan en die door allerlei verschillende velden maatwerk geeft. “Ik maak een rapportage en geef een presentatie aan de directie met aanbevelingen. Hierbij geef ik direct aan waar je iets aan kunt doen, waar je gevaar loopt en waar je kunt besparen. Met deze organisatiescan toets ik hoe medewerkers processen en regels ervaren. Als adviseur schets ik graag verschillende scenario’s. Ik help bedrijven visie, propositie en strategische beleidskeuzes maken en bij de uitvoering van het beleid op gebied van ziekte, gezondheid, preventie, curatie en amplitie.” 

Hervormer

Marco Pos definieert zichzelf vanuit het Disc-model als een hervormer en houdt van verbetering en verandering. Hij vindt het interessant om organisaties te bekijken en dan vooral naar de menselijke kant. “De medewerker is het grootste kapitaal van het bedrijf. Iedereen heeft persoonlijke waarden; voor mij zijn autonomie, innovatie, verbinding, deskundigheid en samenwerking de vijf belangrijkste. Bedrijven hebben hun kernwaarden, zoals betrouwbaarheid. Als de waarden niet passen, is er een mismatch. Bedrijven kijken bij nieuwe medewerkers, zeker de jonge generatie, niet meer naar functiegerichtheid maar naar talentmanagement, gericht op ontwikkeling van iemands competenties in de komende jaren. Als mens ben je nooit klaar, maar ook als organisatie moet je in beweging blijven.

Marco Pos: “Ik zie mijzelf als hervormer en houd van verbetering en verandering.” Foto: Glinster Fotografie

Ik denk dan ook dat de medewerker ambassadeur van jouw bedrijf is. Als werkgever heb je dan goud in handen. Zorg voor betrokken en bevlogen medewerkers.”

In Nederland geeft de medewerker zichzelf gemiddeld een 7,2 voor werkgeluk, maar is dit een onvoldoende, dan liggen uitval en verloop op de loer.

Eigenaarschap heeft een positief effect, want hoe groter het eigenaarschap over je werk, hoe groter de betrokkenheid. “Geef gedeelde verantwoordelijkheid en je krijgt betrokkenheid. Dit zorgt voor betere inzet en ontwikkeling van de medewerker.” 

Involving Consultancy
Stationslaan 93
3844 GB Harderwijk
06-34484388
marco@involving.nl
www.involvingscan.nl


Website door:  Refreshed | Gewoon goede websites